Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor online bestellen, zonder voorafgaand contact


Totstandkoming overeenkomst:

 Deze levervoorwaarden zijn geldig op het moment dat u via StoneArend een of meerdere producten besteld.


Aanbiedingen / Offertes:
 Alle aanbiedingen en/of offertes op of via StoneArend zijn geheel vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten.Betaling: Zie hiervoor de keuzes in het orderscherm, doch immers voorafgaand aan levering(en). Bij een buitenlandse (SEPA) betaling dient door de klant gekozen te worden voor "Kosten Opdrachtgever". Indien StoneArend door de klant of de buitenlandse bank kosten opgelegd worden, zal de levering pas plaats vinden nadat deze kosten door de opdrachtgever voldaan zijn.Prijzen: Alle aangegeven prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, exclusief € 89,95- transportkosten per opdracht / levering (natuursteen) door heel Nederland of België (Waddeneilanden prijs op aanvraag). Transportkosten voor levering naar Duitsland alleen op aanvraag. Prijswijzigingen buiten ons om opgelegd worden aan de klant doorberekend.
 Een groot aantal artikelen is voorverpakt (in kisten / volle pallets etc.). Voor producten die afgepast kunnen worden (staat per artikelnummer vermeld) rekenen wij een eenmalige her-verpakkingsbijdrage van € 25,00 per af te passen artikelnummer. Het kan zijn dat u hier achteraf een rekening voor ontvangt.Levertijd: De verwachte levertijd wordt vermeld op uw factuur. Kan door omstandigheden niet binnen de overeengekomen levertijd geleverd worden zal StoneArend u hier van op de hoogte stellen. Uiteraard proberen wij zo kort mogelijke levertijden te hanteren. Afhankelijk van de beschikbare voorraad bedraagt de levertijd ca. 3-5 werkdagen ná ontvangst betaling.Afbeeldingen en specificaties: Alle afbeeldingen, tekeningen, kleuren etc. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. Er wordt veel zorg besteed aan het verstrekken van actuele en correcte informatie. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste of verouderde informatie of eventuele fouten.


Zichttermijn: Voor alle producten geldt dat zij, na overleg met ons, binnen 14 werkdagen door u kunnen worden geretourneerd. De producten dienen echter ongebruikt te blijven en in de staat van aankoop te verkeren (originele en onbeschadigde verpakking). In zo’n situatie kunnen wij uitsluitend de aankoopprijs van het betreffende product vergoeden. Reeds betaalde bedragen worden binnen 30 dagen terug betaald, minus de transport- en (eventueel apart berekende) administratiekosten.
 Uitgesloten van het retourrecht zijn klantspecifieke maatwerk.

Aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het op onjuiste en/of onveilige manier gebruiken van het door ons geleverde product. Wanneer goederen reeds zijn verwerkt, toegepast, gewijzigd of veranderd worden deze beschouwd als aanvaard en zijn reclamaties niet meer mogelijk. Wij zijn maximaal aansprakelijk voor het aankoopbedrag van de door ons geleverde producten. De aansprakelijkheid tijdens het transport is voor rekening van StoneArend en vervalt op het moment van aflevering aan u. De klant dient rekening te houden met min. 7% snij- en breukverlies. Reclamaties van goederen dienen binnen 8 werkdagen te geschieden, vergezeld van foto's en andere feitelijke aantoonbaarheden waarbij duidelijk zichtbaar is dat het product nog niet uit zijn verpakking is geweest. Afhaalorders dienen tijdens het afhalen op eigen initiatief en op eigen verantwoording bij onze leverancier(s) zelf gecontroleerd te worden. Reclamaties inzake breuk, foutief materiaal, manco's en andere vermeende redenen tot reclameren kunnen na het in ontvangst nemen bij onze leverancier(s) niet meer op StoneArend nog op deze leverancier(s) verhaald worden.

Toepasselijkheid: 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van StoneArend. Op diensten geleverd door derden zijn de eigen voorwaarden van de externe partij van toepassing.Privacy:
 StoneArend houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. De door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van eigen personeel gebruikt worden, voor het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan ons. Wij zullen uw gegevens nooit beschikbaar stellen aan derden.


Wijzigingen voorbehouden:

 Technische wijzigingen, maatwijzigingen, modelwijzigingen, kleurafwijkingen, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
 Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.